16 maj Spelmän 10-årsjubilerar

Eric Sahlström Institutet i Tobo firar sitt 10-årsjubileum i helgen. På programmet står bland annat förstämmokväll och jubileumsstämma. Institutet har till uppgift att främja folkmusik och folkdans i samhället och är unikt i sitt slag. Bengt träffar hedersordförande Göte Herlovsson samt eleverna Maja Magnusson och Ida Blomkvist.

Bengt tar också en titt i instrumentverkstaden där riksspelmannen och instrumentbyggaren Esbjörn Hogmark guidar och berättar om historian.

Fyra kommuner i länet har fått pengar från Kulturrådet för att satsa extra på kultur i grundskolans årskurs 7 till 9. Enköpings kommun har fått 300 000 kronor av de sammanlagt 55 miljoner som delas ut. Hannah Rystedt är ansvarig på kulturförvaltningen. Övriga kommuner som fått pengar i vårt län är Håbo, Tierp och Östhammar.

I veckan kom ett nytt varsel i vårdkonflikten. Det träder i kraft den 29 maj och skulle innebära att 36 avdelningar stängs på Akademiska sjukhuset. Hittills beräknas strejken ha kostat sjukhuset omkring 13 miljoner. Agneta Wiberg är Vårdförbundets ordförande i Uppsala län. Hon kommer till studion och kommenterar kampviljan, kostnaderna och de nya varslen.

I går presenterade ÖB Håkan Syrén det nya omarbetade förslaget för besparingar inom försvaret. Vissa förändringar hade gjorts och vissa områden, garnisoner och enheter hade omprioriterats. Däremot så kvarstår nedläggningshotet mot Uppsala garnison.