Prisad metod på Akkis

Akademiska sjukhusets neonatalavdelning har fått Amningshjälpens Bröstpris för sitt arbete med kängurumetoden bl.a. genom att ordna den första europeiska konferensen om metoden. Kängurumetoden går, förenklat uttryckt, ut på att tidigt födda barn istället för kuvös får vara hud mot hud på sina föräldrar. Uwe Ewald är verksamhetschef för neonatalavdelningen Akademiska sjukhuset och Linda och Patrik Fredriksson är två av dem som använder sig av metoden med sina för tidigt födda barn Max och Leo.