"Föräldrarnas utbildning viktig"

Hur påverkar segregation i bostadsområdet flyktingbarns betyg i Sverige?

Det har Olof Åslund, forskare på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala tittat närmare på tillsammans med ett par andra Uppsalaforskare.

Resultaten publicerades nyligen i en rapport, som bland annat visar en positiv effekt av att ha landsmän omkring sig i bostadsområdet, och att föräldrarnas utbildningsnivå väger tungt.