Torsdag 26 november 2009 Dinosaurie kopieras

 På Evolutionsmuseet i Uppsala finns ett skelett som är unikt på många sätt. Det är unikt för att det är komplett. Det är unikt för att det är från Asien. Och framförallt är det unikt för att det en gång tillhört två stycken dinosaurier av sorten Euhelopus zdansky, en tolv meter lång växtätare med kräva. Nu ska detta maffiga unika skelett kopieras, en kopia ska till Japan och en ska vara kvar i Uppsala. Arbetet, som kommer hålla på i flera månader, görs av både svenska filmeffektsmakare och japanska tekniker.