Måndag 30 november 2009 Hamnen i Öregrund ska bli tryggare

Än är det långt kvar till sommaren, men i Öregrund sjuder det av planer på hur hamnen i samhället ska göras om. Gunnar Hoffman, sekreteraren i föreningen Öregrunds Framtid, är en av dem som arbetat mycket med förslaget till den nya hamnen. Föreningen vill bland annat göra Hasselbackspiren vid hamninloppet 200 meter längre, så att hamnen ska vara säker i alla väder och utöka gästhamnsverksamheten med fler båtplatser för de som gästar hamnen tillfälligt.