25 mars

Snart en glaciär på snötippen i Uppsala?

För första gången i historien har snötipparna i Nyby och Lurbo i Uppsala blivit helt fullastade. Nu kör kommunen snö till den extrainsatta snötippen i Kungsängen istället. Och med årets snömassor i ryggen frågar sig morgonredaktionen: hur långt är det kvar tills vi får en glaciär på någon av tipparna i Uppsala?