Katitzi: 3-kotor anda 15

E Katitzi acharel ke mishtoj lake ke shaj ashel ande chorengo kher kaj si e kavere shavorensa , vi te kamel lako dat te anel khere ando logori. Ferik ke sode shaj ashela voj kothe. Kotor 3 anda 15

Katitzi sas jek seria kenvji kaj sas skirime khatar e Katarina Taikon thaj o Hans Caldaras ginadas andre e kevnia pe romani chib.