ekot 11 juli

Båttoaletterna övergöder Östersjön

Att tömma sin båtttoalett direkt i sjön under en vecka kan ha lika stora effekt på övergödningen som fem månaders toalettbesök på land, om landtoaletten är ansluten till ett modernt reningsverk. Det säger marinekologen Sture Hansson vid Stockholms universitet.

– Använder jag då toaletten ute på sjön och spolar ut direkt i sjön, ja då kommer det ut 20 gånger så mycket som om jag är hemma, säger Sture Hansson.

Det finns ett regeringförslag på att förbjuda utsläpp från fritidsbåtstoaletter, men ännu inget beslut om när det kan börja gälla. Seglaren Lena Eklund är aktiv i den finska föreningen Sjöbjörnarna, som jobbar för ett förbud. Hon tycker det är viktigt att nya tömningsstationer inte bara hamnar i inre skärgårdar och större hamnar utan där folk verkligen är med sina båtar på somrarna. För det är ju där toalettutsläppen orsakar mest problem, säger hon.

– Eftersom det är så många båtar i farten och vattnet är varmt och näringsfattigt. Då när man pumpar ut så kommer ju en skjuts med näring ut som kan använas för alger att växa i till exempel, säger Lena Eklund.

Men bland båtfolket finns fortfarande ett motstånd mot tvång på toatömning, har Lena Eklund märkt.

– De flesta tycker väl att det är en frihet som man har fötts med och som man ska behålla, men samtidigt ändras ju samhället och det är just mängden båtar som gör att det blir ett problem.

Sverige är ett av de länder med flest fritidsbåtar per invånare. Här går det en båt på åtta vuxna svenskar, jämfört med till exempel en båt på 40 holländare, 130 engelsmän, eller 450 japaner.

Och när det handlar om övergödningen handlar det inte om stora utssläppskällor, utan många bäckar små, säger marinekologen Sture Hansson vid Stockholms universitet

– Vad det handlar om är att man måste jobba med de små utsläppskällorna som finns och inte spola ut skiten direkt i Östersjön.

Reporter: Lena Nordlund, Kossornas planet/Vetenskapsradion