Gyllensparv (Emberiza aureola)

11 min

Gyllensparven hör hemma i Sibirien och Ryssland. De första observationerna i vårt land gjordes 1957 i Iso Torrivaara i Lule lappmark, och sedan dess har ett drygt trettiotal fynd gjorts. Men numera ses den alltmer sällan och orsaken tros vara den hårda jakten på sparvar i övervintringsområdena i Kina.

När samtalet om gyllensparven mellan Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström spelades in hade man fortfarande intrycket av att gyllensparven var under expansion österut. Den hade då varit bofast i Finland under ett antal decennier och sågs även regelbundet i Sverige, främst längst uppe i nordost.

Men sedan började tillbakagången. Arten har försvunnit som häckfågel i Finland och fynden i Sverige har blivit mycket glesare. Bilden är densamma om man tittar över hela utbredningsområdet. Det talas om att antalet gyllensparvari världen har minskat med 95 %.

Man tror att orsaken till tillbakagången är att arten fortfarande jagas i Kina, trots att det är förbjudet sedan 1997. Gyllensparvarna samlas under vintern i stora flockar på den kinesiska landsbygden och är då lätt att jaga.

(Emberiza aureola)