Gravand (Tadorna tadorna)

1:10 min

Gravanden är en stor and, nästan som en liten gås. Namnet gravand syftar på att arten lägger sitt bo i en håla i marken, till exempel ett övergivet kaninhål eller under en husgrund.

En annan ovanlig sak med arten är att gravandenshanar och gravandshonor är lika färggranna båda två. Det vanliga bland andfåglar är ju annars att hanen är prålig medan honan är brunspräcklig för att inte synas när hon ruvar äggen. Men gravanden är ju osynlig ändå där den ligger och ruvar i sin håla, så därför behövs inget kamouflage.

Gravanden är främst en kustfågel som gillar långgrunda havsstränder och flacka strandängar.

Trots att hane och hona är så lika varann går det att skilja dem åt, för hanen är märkbart större och har dessutom en betydligt bulligare knöl vid roten av den lackröda näbben.

(Tadorna tadorna)