Gråspett (Picus canus)

0:33 min

Vid första anblicken är gråspetten väldigt lik en annan hackspett nämligen gröngölingen. Men vid en närmare granskning är skillnaderna tydliga: gråspetten är just grå på huvudet och har mindre rött på hjässan och svart runt ögat.

De två hackspettarna har också lite olika utbredningsområden i landet. Gröngölingen är en sydlig art som kan ses upp till Svealand och nån enstaka gång längs Norrlandskusten. Gråspetten är en nordlig art som ses ner till Bergslagen ungefär. Det finns alltså ett område på mitten där båda arterna överlappar. Men i södra Sverige kan man vara nästan helt säker på att en grön hackspett är en gröngöling. Och i Norrlands inland kan man i motsvarande grad vara säker på att den där gröna spetten som man skymtar i skogen, eller som kommer till talgen på fågelmatningen en lycklig vinterdag, är en gråspett.

(Picus canus)