Gräshoppsångare (Locustella naevia)

0:33 min

Den lilla brunspräckliga gräshoppssångaren visar sig inte gärna. Men den låter! Under försommarkvällar och nätter hörs hanens surrande sång. Tänk dig ljudet av någon som vevar på en väldigt liten fiskerulle. Så låter gräshoppssångaren.

Gräshoppssångaren är den vanligaste arten av de tre små bruna nattsångarna vars sångstrofer kan beskrivas som ihärdigt surrande. De andra två är vassångaren (som bara hörs från stora vassområden) och flodsångaren (som låter mer skyttlande, inte så jämnt surrande).

I fågelsånglektionen som finns länkad här nedan kan du höra hur alla tre arterna låter.

En typisk miljö för en gräshoppssångare är tuviga gräsmarker runt fågelsjöar, men den kan också höras exempelvis från kalhyggen, i energiskogar eller i åkermarker.

(Locustella naevia)