Grönbena (Tringa glareola)

0:43 min

Grönbenan är en av landets vanligaste vadarfåglar. De allra flesta paren häckar i norra Sverige, från Jämtland och uppåt. I södra Sverige ses arten alltså mest under flyttningen vår och höst.

En del fågelnamn framstår som mer hjälpsamma för igenkännandet av arten än de faktiskt är. Visst har grönbenan gulgröna ben. Men åtskilliga nära släktingar har också ben som går i grönt, både skogssnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa och dammsnäppa.

Man får gå på andra kännetecken istället. Jämfört med skogssnäppan – den art som är mest lik i storlek och proportioner – har grönbenan betydligt suddigare gränser mellan det mörka på rygg och huvud och det ljusa på buken. Som vanligt när det gäller snarlika arter har man dessutom stor hjälp av att lära sig skillnaderna mellan deras läten.

(Tringa glareola)