Gulhämpling (Serinus serinus)

0:40 min

Gulhämplingen är en art vars glass-kross-gnissliga sång och gulgrön-spräckliga uppenbarelse man har störts chans att bekanta sig med om man reser till kontinentala Europa. Där finns den lite varstans i människors närhet, inte minst i parker och trädgårdar.

I Sverige har gulhämplingen under det senaste halvseklet skaffat sig ett visst fäste längst i sydost, främst iSkånes södra och östra kustområden.

(Serinus serinus)