Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)

0:24 min

Halsbandsflugsnapparen är mycket lik en svartvit flugsnappare – sånär som på hanens vita band som når hela vägen runt nacken så att den får som ett komplett vitt halsband.

De bruntonade honorna hos de två arterna är ännu svårare att skilja åt, då få man titta på små, små detaljer på vingarnas teckning.

Halsbandsflugsnapparen har en sydöstlig utbredning i Europa, men finns också på Öland och Gotland. Kanske kommer halsbandsflugsnapparen på lite sikt även att etablera sig på det småländska fastlandet på andra sidan Kalmarsund, för det som händer på Öland verkar vara att denna art utökar sina domäner på den svartvita flugsnapparens bekostnad.

Arterna är så nära släkt att de ibland parar sig med varann och bildar hybrider som är mellanting till utseendet.

Halsbandsflugsnapparens sång är pressad och nästa kvidande liten följd av visselljud som skiljer sig rejält från den svartvitas taktfasta ramsa. Så under våren när fåglarna sjunger som mest har man alltså goda möjligheter att skilja dessa snarlika arter åt med öronens hjälp.

(Ficedula albicollis)