Kornsparv (Emberiza calandra)

0:36 min

Kornsparven finns över större delen av kontinentala Europa och når med nöd och näppe in med sitt utbredningsområde i sydligaste Sverige. Intensifieringen av jordbruket gick hårt åt arten och under 1990-talet var arten riktigt illa ute.

Bara ett tiotal fåglar fanns kvar i närheten av Kåseberga i sydöstra Skåne när det såg som värst ut. Stora ideella insatser har därefter gjorts, dels för att freda kornsparvarnas bon från tidig slåtter under försommaren, dels för att stödutfodra dem under vintern. Tack vare detta har arten glädjande nog ökat igen, även om den fortfarande nästan bara finns i samma lilla hörn av Skåne.

Kornsparvens familjeliv är rena såpoperan. Visserligen lever merparten av paren monogamt men det händer också att hanar har flera honor samtidigt. Upp till arton honor i ett enda revir har noterats! Å andra sidan rör sig honorna över revirgränserna och parar sig inte sällan med flera hanar.

(Emberiza calandra)