Kärrsnäppa (Calidris alpina)

0:48 min

Många små vadarfåglar är svåra att skilja på för den ovane. Men kärrsnäppan är befriande tydlig med sin stora svarta bukfläck. På våren och sommaren, alltså! Sen blir det knepigare.

Den svarta bukfläcken tillhör kärrsnäppans sommardräkt som den bär under häckningstiden. Även en bit inpå sensommaren och hösten, när kärrsnäppor från nordligare breddgrader rastar i stora flockar på stränder i södra Sverige, ser man de vuxna fåglarnas svarta bukar tydligt. Sedan byter kärrsnäpporna till en mycket mer diskret vinterdräkt med grå ryggsida och ljus buk. Så när de befinner sig på övervintringsplatserna längs havsstränder nere i kontinentala Europa ser de väldigt mycket ut som många andra små vinterklädda vadare.

På övervintringsplatserna är kärrsnäppan en av de allra vanligaste vadararterna. I vårt eget land är den både vanlig och ovanlig samtidigt, allt beror på vart man tittar. Det finns nämligen två raser i Sverige, dels en nordlig som häckar i våtmarker i fjällen, dels en sydlig ras som föredrar strandängar vid havet. Den nordliga rasen verkar det gå bra för, där är kärrsnäppan en ganska vanlig art. Den sydliga rasen, som nog numera bara häckar på Öland och Gotland, har däremot minskat kraftigt och betraktas som hotad.

(Calidris alpina)