Lappmes (Poecile cinctus)

0:36 min

Den som har en fågelmatning riktigt långt norrut i Sverige, i fjällens närhet, har möjlighet att få besök av en riktigt exklusiv liten mes: lappmesen.

Vid sådana tillfällen visar den sig ofta vara väldigt orädd.

Ju fler av de mer orörda naturskogarna som har avverkats i norra Sverige, desto svårare har det blivit för lappmesen att hitta skogar som den trivs i. Mycket tyder på att den är på väg att närmast försvinna i det brukade skogslandskapet. Man får ta sig till de mer fjällnära skogarna för att möta denna mycket charmiga lilla fågel som påminner om en talltita (som också finns i nordliga skogar) men med en fjäderdräkt som går mer i varmt bruna toner.

Lappmesen har en egenhet som den delar med en del andra nordliga skogsfåglar, till exempel lavskrikan. Den är ovanligt orädd och det är inte alldeles ovanligt att lappmesar kan bli så förtrogna med människor att de kommer fram och äter frön ur ens hand.

(Poecile cinctus)