Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

0:32 min

Den är inte större än en sparv – mer än så behöver man egentligen inte veta för att kunna artbestämma en mindre hackspett. Alla våra andra hackspettar är större.

Den mindre hackspetten är en lövskogsälskande fågel som till exempel gillar alkärr, parker och igenväxande hagmarker där den sommartid lever mest på att plocka i sig olika småkryp som rör sig bland trädgrenarna.

Under höst och vinter övergår den till att på hackspettvis mejsla fram insektslarver ur död ved och under bark. Någon gång kan den dyka upp i trädgårdar och rentav göra ett undantag från insektsdieten för att äta några frön från fågelmatningen.

Arten kan under höst och vinter också ses ansluta sig till skogarnas kringdragande mesflockar.

(Dendrocopos minor)