Prutgås (Branta bernicla)

0:47 min

Den mörka vackra prutgåsen, med det typiska vita strecket på halsen, häckar inte i Sverige. Trots det kan man i sydöstra Sverige njuta av dem varje år i stora skaror. Där passerar nämligen deras huvudled mellan häckningsplatserna vid den sibiriska ishavskusten och övervintringsplatserna vid Nordsjön.

Allra flest ser man passera förbi på väg söderut i september-oktober. Det man beskådar från marken då är en imponerande nonstopflygning hela vägen från det sista stoppet för rast och vila i Vita havet (öster om Kolahalvön) i full fart via Ladoga, Finska viken och Östersjön och tvärs över Skåne till slutmålet.

I mindre prutgåsflockar flyger fåglarna ofta på rad efter varandra, större flockar leds ofta av en bred bågformad front av fåglar och där bakom breder band efter band av gäss ut sig, ibland i tusental.

(Branta bernicla)