Rörhöna (Gallinula chloropus)

0:20 min

Den typiska hemmiljön för rörhönan är en vegetationsrik damm eller sjövik där den hittar den rätta mosaiken av frodig växtlighet och små öppna vattenytor. Turerna ut på öppet vatten brukar sällan bli långa, snart har den uppslukats av grönskan igen.

Denna mörka skönhet, med näbb som ser ut att ha doppats i lackfärg, är synnerligen mångkunnig när det gäller att ta sig fram. Den simmar – med typiskt nickande halsrörelser. Den dyker. Den spatserar på land. Den till och med klättrar bland vassrör och videgrenar. Blir den rädd kan den flaxande springa iväg över vattenytan mot ett gömställe. Däremot ser man den sällan lyfta, rörhönan väntar helst med flygande förflyttningar tills mörkret fallit.

(Gallinula chloropus)