Salskrake (Mergellus albellus)

0:46 min

Många tycker att detta är en av våra allra vackraste andfåglar. De syftar då främst på hanens grafiskt vackra dräkt: som svarta penseldrag av tusch på vit botten. Honans skönhet är mer diskret. Grått och brunt är hennes färger, förutom kinderna som är vita.

Som häckfågel hör salskraken till de klara sjöarna och stilla vattendragen längst uppe i de nordligaste skogslänen. Men under flyttningen ser man den även längre söderut, och på vintern kan man stöta på salskrakepar här och där vid södra Sveriges kuster. De simmar då gärna precis vid iskanten och dyker efter mat.

(Mergellus albellus)