Smådopping (Tachybaptus ruficollis)

0:44 min

Precis som namnet skvallrar om är detta den minsta av landets dopping-arter. Den häckar i dammar och andra mindre vattensamlingar i södra Sverige, och är ganska tillbakadragen av sig. När man väl får se den kan man nästan tro att det är en halvvuxen andunge, så liten och rund är den.

Smådoppingen är en ihärdig dykare som kan vara försvunnen under ytan i upp till 25 sekunder i sin jakt på insektslarver och annat ätbart.

Boet är en plattform av växtdelar som ligger och flyter på vattenytan. Men den driver inte iväg hur som helst för den är ordentligt förankrad i undervattensväxter som i sin tur är rotade i dammens botten.

(Tachybaptus ruficollis)