Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

0:44 min

Strandpiparna har ett charmerande sätt att ömsom kila fram i snabba ruscher, ömsom stå blick stilla. I förflyttningen pinnar de små benen på så snabbt att man knappt ser dem, fåglarna ser nästan ut att rulla fram.

Även om de två vanligaste arterna av strandpipare heter ”större” och ”mindre” är storleksskillnaden i själva verket marginell. Man får förlita sig på andra kännetecken.

Den större strandpiparen häckar i fjällen (där mindre strandpipare inte alls finns, så där finns det ingen risk för sammanblandning) och längs havsstränder. Den har en fylligare kropp än sin släkting, näbben och benen går i orange och när den flyger ser man att den har ett vitt vingband.

(Charadrius hiaticula)