Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

0:42 min

Det är visserligen sant att den tretåiga hackspetten bara har tre tår: två framåt och en bakåt istället för två framåt och två bakåt som andra hackspettar har. Men så nära en hackspett att man kan räkna tårna kommer man knappast. Den gula hjässan är ett betydligt mer användbart kännetecken.

Men det som oftast skvallrar om att det finns tretåig hackspett i den skog där man befinner sig är inte åsynen av själva fågeln – den är relativt skygg – utan spåren efter den. Arten har ett typiskt sätt att hacka ringar av små hål runt trädstammar, oftast på granar. Det gör den för att komma åt saven som tränger fram ur hålen.

(Picoides tridactylus)