FBI förhandlar med somaliska pirater

I USA har marinen bett den federala polisen FBI att sköta förhandlingarna med de somaliska pirater som håller en amerikansk fartygsbefälhavare som gisslan i en livbåt utanför Afrikas östkust.

Befälhavaren från det danskägda fartyget Maersk Alabama togs som gisslan i går och sattes ned i en av fartygets livbåtar efter att den amerikanska besättningen avvärjt kapningsförsöket.

Besättningen har hittills försökt utväxla kaptenen mot de somaliska kapare som den tagit till fånga men hittills utan resultat.