Italien-katastrof central i påvens påsktal

Påven Benedictus XVI tog i sitt påsktal i dag upp jordbävningskatastrofen i Italien för en vecka sedan. Han tog också upp konflikten mellan israeler och palestinier och bortglömda konflikter i Afrika och manade till försoning.

I talet riktade sig påven speciellt till de anhöriga till de nära 300 offren för jordbävningen i centrala Italien. Han talade om vikten av att bygga en framtid öppen för hopp, trots sorgen över de omkomna.