Efterskalv skakar Italien

De centrala delarna av Italien har i natt skakats av ett efterskalv, en vecka efter det att över 290 personer omkom efter den största jordbävningen i Italien på flera decennier.

Enligt Italiens geologiska institut är detta det kraftigaste efterskalvet hittills, men det kan komma fler.