Staffan Sonning - ämneskorrespondent

Sveriges Radio stärker den ekonomiska bevakningen med en ny korrespondent. Staffan Sonning blir Sveriges Radios första ämneskorrespondent. Han ska bevaka nationell och internationell ekonomi med fokus på den pågående finanskrisen.

Sveriges Radios har redan Skandinaviens största nät av utrikeskorrespondenter. Den nya ekonomikorrespondenten ska arbeta nära SR:s utrikesorganisation, ekonomireportrar, Ekot och de lokala kanalerna.  

Staffan Sonning är för närvarande chefsstrateg på Sveriges Radio. Han är utbildad i bland annat företags- och nationalekonomi vid Umeå och Stockholms universitet.

Bland tidigare anställningar kan nämnas att Sonning varit chef för Ekonomiekot, nyhetschef på SVT Aktuellt, Asienkorrespondent för SR och redaktionschef för Ekot. Sonning är också ofta anlitad som utbildare och föreläsare i mediefrågor, på journalistutbildningar och medierelaterade biståndsprojekt.