Nya problem för finskt reaktorbygge

I Finland har bygget av landets femte kärnkraftsreaktor fått nya problem. Den finländska Strålsäkerhetsmyndigheten hotar med att stoppa bygget om inte den får bättre information om hur reaktorns automatiska kontrollsystem är tänkt att fungera.

Bygget av den nya kärnkraftsreaktorn intill de två tidigare i Olkiluoto i sydvästra Finland har råkat ut för många problem och förseningar.

Enligt de ursprungliga planerna skulle reaktorn, Olkiluoto 3, vara klar i år. Men den tidtabellen har spruckit för länge sedan och nu talar man om att möjligen kunna ta reaktorn i bruk tidigast år 2012.

Det senaste i raden av bakslag står den finländska Strålsäkerhetscentralen för. I ett brev till det franska företag som är huvudentreprenör för reaktorbygget uttrycker Strålsäkerhetscentralen ett starkt missnöje med de nuvarande planerna för hur anläggningens redan försenade automatiska kontroll- och säkerhetssystem skall fungera.

Om man inte får in en bättre beskrivning som uppfyller de grundläggande kraven på säkerhet kommer bygget att stoppas, säger strålskyddsmyndigheten.

Men varken den franska huvudentreprenören eller Industrins Kraft, som är den finländska beställaren av kärnreaktorn, tror att bygget kommer att stoppas.

De erkänner att de inte har lyckats att hålla tidtabellen när det gäller att förse Strålsäkerhetscentralen med information, men att det nu är på gång med uppdaterade planer.

Flera finländska miljöorganisationer med Greenpeace i spetsen anser för sin del att de här förseningarna i de mycket viktiga kontrollsystemen räcker för att sätta stopp för kärnreaktorbygget en gång för alla.

Därmed avbryts också hela den planerade finländska kärnkraftsutbyggnaden där ansökan om ytterligare tre reaktorbyggen skall behandlas av den nu sittande regeringen.

Christer Fridén
christer.friden@sr.se