Tjeckiska senaten godkände EU-fördraget

Uppdaterad 16:45
Den tjeckiska senaten sa på onsdagseftermiddagen ja till det nya EU-fördraget, det så kallade Lissabonfördraget. Därmed har båda kamrarna i det tjeckiska parlamentet nu gett klartecken för att Tjeckien ska anta det nya fördraget.

Den biträdande premiärminister Alexander Vondra som slagits för EU-fördraget var nöjd efteråt

– En sak är säker, det här är en stor dag för Tjeckiens ställning i Europa och i hela världen, säger Alexander Vondra.

Nu ser alltså vägen ut att vara öppen för att även Tjeckien, som näst sista land ska anta det nya EU-fördraget. Det är bara Irland kvar som senare i år ska hålla en ny, andra folkomröstning om fördraget.

Det nya EU-fördraget, som också kallas för Lissabonfördraget innebär att det europeiska rådet ska ledas av en vald president, inte av ordförandelandets regeringschef som hittills, att EU sa få ett slags utrikesminister som ska företräda unionen utåt och att den vetorätt som medlemsländerna i dag har kommer att begränsas och på ett antal områden ersättas med majoritetsbeslut.

Att processen med att anta det nya EU-fördraget har dragit ut i Tjeckien har att göra dels med att landets författningsdomstol tog god tid på sig att granska texten och dels att Tjeckiens öppet EU-kritiska president har motarbetat det.

När nu båda kamrarna i parlamentet har sagt ja borde saken vara klar, det som fattas är att just presidenten måste skriva under beslutet. Hans underskrift i egenskap av statschef är egentligen bara en formalitet. Men ingen vet riktigt vad han kan komma att ta sig till. En spekulation är att han kan vänta med att skriva under fördraget tills irländarna har hållit sin omröstning i höst.

Stefan Winiger, Prag
stefan.winiger@sr.se