USA:s jobbras mindre än väntat

Sysselsättningen i USA har inte minskat så mycket som ekonomerna hade väntat sig. Utanför jordbrukssektorn minskade antalet sysselsatta med nära 540 000 personer under april, enligt uppgifter från landets arbetsmarknadsdepartement.

Det var omkring 50 000 färre än väntat.

Arbetslösheten i USA var 8,9 procent i april. Månaden före var den 8,5 procent.