Världens fattiga drabbas hårt av krisen

Världens fattiga länder drabbas nu dubbelt av den ekonomiska krisen, när de flesta länder skär ner sina biståndsbudgetar.

Ekot berättade i morse att det svenska biståndet till utvecklingsländerna kommer att sänkas med upp till sju miljarder nästa år på grund av krisen i den svenska ekonomin.

Sidas generaldirektör Anders Nordström hoppas fortfarande att nedskärningarna inte ska bli så stora.

– Om det skulle bli så skulle det vara oerhört allvarligt. Det skulle drabba väl fungerande program som i dag går ut, säger Anders Nordström.

Sveriges bistånd är knutet till BNI, och när den nu sjunker så minskar biståndet. Det handlar om minst 4,5 miljarder kronor, men i diskussionen har alltså besparingar på ända upp till sju miljarder nämnts. I år betalas cirka 30 miljarder i bistånd totalt.

Förutom det direkta biståndet så påverkas alla organisationer som får stöd av Sida. För Rädda Barnen, till exempel, handlar det om ungefär 30 procent av den internationella verksamheten.

– Vår inställning är att de här neddragningarna inte får drabba de allra mest utsatta, det vill säga barnen. Vi har en finansiell kris som redan har drabbat barn runt om i världen. Därför är det nu viktigt att titta åp hur biståndet når de allra mest utsatta, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

Runt om i världen sänker nu givarländerna sina ambitioner på samma sätt som Sverige. Enstaka länder, till exempel England, går emot strömmen och ökar den andel av BNI som går till bistånd, men som helhet försvinner hundratals miljarder i biståndspengar.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se