Tuffare regler för USA:s tobaksindustri

Amerikanska kongressen röstade på fredagskvällen igenom förslaget att ge regeringen större makt att kontrollera tobaksmarknaden.

förslaget godkändes trots mycket starkt motstånd från den mäktiga amerikanska tobaksindustrin.

Lagen träder ikraft så snart president Barack Obama undertecknat beslutet, och innebär bland annat att USA:s läkemedelsmyndighet får nya möjligheter att reglera nivåerna av nikotin i tobaken, samt att utforma varningar på förpackningarna för att försöka minska rökningen bland unga.