Även EU oroat av följderna av valet

EU säger i ett uttalande från Bryssel att unionen är oroad över det omtvistade presidentvalet i Iran, och över det våld som följt efter tillkännagivandet att Mahmoud Ahmadinejad blivit omvald på presidentposten.

EU säger vidare att man ändå hoppas att resultatet av presidentvalet leder till en möjlighet att återuppta en dialog i kärnenergifrågan, samt att den nya iranska regeringen tar sitt ansvar gentemot det internationella samfundet och respekterar internationella åtaganden.