Perus indianer och regeringen överens

Konflikten mellan Perus regering och ursprungsbefolkningen i Amazonas har lösts. Åtminstone för tillfället. I går beslutade regeringen att helt upphäva de två lagar som indianerna protesterat emot och som tillåter exploatering av Amazonas naturtillgångar.

Förslaget att helt upphäva de två bärande lagarna i det paket av dekret som president Alan García drev igenom förra året, ska nu behandlas av kongressen. Allt tyder på att det kommer att antas, men inte enhälligt.

Delar av oppositionen menar att det är en alltför stor eftergift som bara kommer uppmuntra andra grupper till liknande mobiliseringar som de som för en dryg vecka sedan ledde till över 30 döda kring staden Bagua i norra Amazonas.

Men Perus premiärminister Yehude Simon, som själv har ett förflutet inom den radikala vänstern, menar att det är den enda möjligheten. "Bara genom att upphäva de här lagarna kan vi inleda meningsfulla förhandlingar med ursprungsbefolkningen om hur en framtida exploatering av Amazonas ska kunna ske", förklarade Simon.

Men han antydde också att beslutet var nödvändigt för att sätta stopp för en pågående konspiration mot den peruanska regeringen.

Ursprungsbefolkningens organisationer har tolkat beslutet som en framgång och har uppmanat sina anhängare att upphöra med alla vägblockader och andra mobiliseringar.

Men en bitter bieffekt av Amazonasindianernas mobiliseringar är att Perus relationer med Bolivia har nått en bottennivå. Mycket på grund av dom uttalanden som Bolivias president Evo Morales har gjort och som gått ut på att Perus indianer borde göra en revolution.

Peru har kallat hem sin ambassadör i La Paz och utrikesministern José Antonio Belaunde har sagt att Bolivia agerar som en fiende till Peru.

En annan bieffekt är att premiärministern Yehude Simon kommer att avgå. Men han har försäkrat, först sedan konflikten har lösts.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se