Högljudda protester i Lettland

Tusentals personer demonstrerade i Riga i dag mot de stora nedskärningarna i bland annat pensioner, barnbidrag, skola, vård och omsorg som parlamentet godkände i tisdags. Regeringen med finansminister Einars Repse i spetsen försöker mörda oss, sa de mest uppretade demonstranterna.

– Repse tar livet av det lettiska folket, därför är folket nu ute på gatorna, säger Sigurds Graudins, en av de tusentals människor som på fackföreningarnas uppmaning samlades i det centrala Riga i dag.

Finansminister Einars Repse är inte populär. När han helt plötsligt och oanmäld dök upp under demonstrationen och ville förklara regeringens politik protesterade folk högljutt.

Finansminister Repse fick inte tala så han försvann igen utan att ha fått säga ett ord. Däremot var det många ledare från lärar-, läkar-, polis-, skådespelar- och andra fack som vittnade om sin ilska över att deras löner nu kommer att sänkas med 20 procent. Men de har i alla fall arbete. Det har inte alla.

– Sparåtgärderna innebär att många arbetsplatser försvinner. Jag har sökt arbete i ett år och inte hittat något, säger Maria Ivanova.

Det för att uppfylla de krav på en stram budget som Internationella Valutafonden kräver för att ge Lettland ett lån på cirka 80 miljarder kronor som sparpaketet med sänkta pensioner och andra bidrag och stora lönesänkningar i den offentliga sektorn genomförs.

Men Fackföreningsledaren Peteris Kriger sa i dag under den stora men fredliga demonstrationen att staten kan inte räddas på pensionärernas, lärarnas, vårdarbetarnas, polisernas och kulturarbetarnas bekostnad.

Christer Fridén, Riga
christer.friden@sr.se