EU-länder beslutar internt om utsläpp

EU-länderna har på det pågående EU-toppmötet lovat varandra att redan till klimatmötet i Köpenhamn i höst ha löst frågan om hur man internt ska fördela bördorna om hur utsläppen ska minskas och hur klimatåtgärderna ska finansieras.

Det är ett bakslag för Sverige inför ordförandeskapet som hade önskat att först få till ett avtal med den internationella fördelningen klar.