Många fåglar bär på resistenta bakterier

Spridningen av resistenta bakterier är inte längre begränsad till sjukhus och människor. Bakterier som antibiotika inte längre biter på finns i stor utsträckning hos fåglar. Nära hälften av måsar och trutar som undersökts i södra Frankrike bar på någon form av antibiotikaresistens.

– Det är oroande om det skulle visa sig att de också sprider det här till människor och att det är ett sätt för resistensen att sprida sig till andra miljöer och regioner, säger forskaren Mirva Drobni på Uppsala Universitet.

Omkring 200 prover från måsar och trutar i södra Frankrike har analyserats och forskarna hittade någon form av antibiotikaresistens hos nästan hälften av fåglarna. En tiondel bar på så kallade ESBL-producerande bakterier. ESBL är en form av antibiotikaresistens som växer lavinartat i både Sverige och övriga Europa.

I och med studien väcks frågan om fåglar kan bidra till att sprida motståndskraft mot antibiotika, säger Mirva Drobni på Uppsala Universitet.

– Fåglar rör sig väldigt mycket så de har potential att sprida de här bakterierna, plocka upp de på ett ställe och ta dem till ett annat ställe.

Resistens är ett hot mot sjukvården eftersom antibiotika inte hjälper mot de här bakterierna. Vanliga infektioner kan bli dödliga igen, precis som innan penicillinet kom på 1940-talet.

Spridningen av en del av de här bakterierna är numera större ute i samhället än på vårdinrättningar. De finns också i miljön, en tidigare studie visar att de förekommer hos fåglar ända uppe i Arktis.

Många fåglar i Frankrike bär alltså på resistenta bakterier. Men preliminära resultat visar att förekomsten bland svenska fåglar är betydligt lägre och spridningen bland människor i Sverige är också mindre än i Frankrike.

Att motståndskraft mot antibiotika nu setts hos måsar och trutar är inte skäl nog att undvika fåglar, tycker forskaren Mirva Drobni, möjligen kan man tänka på hur barn rör sig utomhus.

– Man kanske ska undvika att leka där man ser mycket avföring på marken, men jag skulle inte råda att helt undvika fåglar.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se