Nästan 40 000 döda i EU-trafiken 2008

Omkring 39 000 människor omkom i trafiken i de 27 EU-länderna under förra året, visar en rapport från Europeiska Transportsäkerhetsrådet ETSC.  

Dödssiffran för 2008 betyder en minskning av antalet trafikdödade med 15 400 jämfört med år 2001. Sedan början av 2000-talet har dödssiffrorna sjunkit med i genomsnitt 4,4 procent årligen, men den minskningen är alldeles för liten för att EU ska komma ner till målet 27 000 döda år 2010, konstaterar ETSC i rapporten.  

En del östeuropeiska stater liksom de baltiska länderna har förbättrat trafiksäkerheten mest markant. Där har antalet trafikdödade minskat med omkring 30 procent, fast trots det har öststaterna fortfarande bland de högsta dödstalen i EU.

Rapportförfattarna tror också att de minskade dödstalen i öststaterna kan hänga samman med minskade trafikvolymer till följd av ekonomisk kris och höjda bensinpriser.

Sverige, Nederländerna och Storbritannien ligger i topp när det gäller trafiksäkerhet.

ETSC:s rapport ska i dag diskuteras på en stor trafiksäkerhetskonferens i Bryssel.