Miljöministrar möts i Mexiko

Miljöministrar från de länder i världen som förorenar mest, däribland USA, Kina och Sverige möts i dag i Mexico City, för att skynda på arbetet med FN:s nya miljööverenskommelse, som ska ta över efter Kyotoprotokollet.

Mexikomötet är en förberedelse inför det större möte i Köpenhamn i december, där det slutgiltiga beslutet om FN:s miljööverenskommelse ska fattas.