Iranoroligheter påverkar inte oljepriset

Oroligheterna i Iran har inte skakat om råoljemarknaden, vilket brukar inträffa när det är dramatiska politiska händelser i Mellanöstern. Det finns ett par starka skäl till det säger Ulf Svahn, vd på Svenska Petroleuminstitutet.

– Det är en intern konflikt i Iran mellan olika grupperingar, och Iran är väldigt beroende av sina oljeinkomster för att driva landet, så det finns ingen vilja av någon av lägren att oljeexporten ska minska, båda sidor har ju lika stort beroende av pengarna.

– En annan förklaring är att det i dagens läge finns en ganska stor buffert i produktionskapaciteten i och med att efterfrågan har sjunkit, och det innebär att dagens buffert överstiger Irans produktionskapacitet, vilket gör att det blir mindre besvärligt om produktionen från Iran skulle falla bort, säger Ulf Svahn.  

Råoljan handlas i dag till under 67 dollar per fat. Det är en nedgång med nästan 10 procent på 14 dagar. Då hade råoljan ökat stadigt under våren och gick över 70 dollar fatet.

Och man kan säga att det just nu med Iran snarast verkar råda det omvända förhållandet när det gäller politisk instabilitet i Mellanöstern, nämligen att priset går ner och inte upp.

Iran är världens femte största producent av råolja och näst störst i oljekartellen OPEC, som för övrigt helst vill ha oljepriset kring 75 dollar per fat i slutet av 2009.

Det finns ytterligare en förklaring till att oljepriset inte går upp. Flera rapporter har skrivit ner prognoserna för den globala tillväxten i år.

– Nu har det fallit tillbaka lite på slutet, och det beror på att man från internationellt håll har sagt att den här recessionen kan bli längre och lite svårare än vad man hade räknat med från början, säger Ulf Svahn.

Du tänker på rapporten från Världsbanken?

– Just precis.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se