Sänkt BNP-prognos i Tyskland

Det tyska ekonomiska institutet RWI sänker sin prognos för BNP-tillväxten i Tyskland till minus 6,4 procent i år. Tidigare räknade institutet med ett BNP-fall på 4,3 procent.

För nästa år skriver RWI ned sin prognos till en BNP-ökning med 0,2 procent i Tyskland, från tidigare 0,5 procent.

Enligt Bloomberg News räknar RWI med att arbetslösheten i Tyskland troligen stiger till 10 procent nästa år. Det kommer att minska privatkonsumtionen och förlänga perioden med svag ekonomisk tillväxt.