p1-morgon

Lettland blickar tillbaka till Sovjettiden

Lettland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och vissa menar att situationen rent av var bättre på Sovjettiden innan Lettland blev självständigt igen - 1991. Den lettiske politikern Alfred Rubiks får många att tänka på ”den gamla goda tiden” då arbetslöshet, devalvering, hiskeliga privata lån och politiskt käbbel var okända begrepp.