Handelsbråk stör krissamarbete med Kina

Ett handelsbråk riskerar att störa det ekonomiska samarbetet med Kina när EU och USA drar landet inför världshandelsorganisationen WTO. Anledningen är Kinas begränsningar av exporten av vissa industriråvaror.

Från Bryssel och Washington säger man att Kinas kvoter och skatter på export av viktiga industriråvaror som till exempel bauxit, gul fosfor och mangan, leder till högre världsmarknadspriser och gynnar den inhemska kinesiska industrin på bekostnad av den europeiska och amerikanska, som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen i väst.

Peking hävdar däremot att begränsningarna i exporten av vissa råvaror följer handelsorganisationen WTO:s regler och är till för att skydda kinesiska naturresurser och kinesisk miljö.

Att EU och USA nu har bestämt sig för att framföra klagomål hos världshandelsorganisationen WTO riskerar att irritera den kinesiska opinionen och störa det ekonomiska krissamarbetet med Kina.

I en intervju i den partitrogna tidningen Global Times säger en av Kinas WTO-experter, Zhou Shijian, att EU:s och USA:s förhållningssätt är oresonabelt, och att de önskar att Kina ska sälja ut allt man har till billiga priser medan USA samtidigt skyddar sina egna naturresurser.

Trots att Kina motsätter sig USA:s och EU:s syn på saken, har det kinesiska handelsdepartementet lovat att samarbeta med WTO:s utredning.

Kina blev medlem i världshandelsorganisationen 2001 och har tidigare reagerat kraftigt mot klagomål från framförallt USA.

Medan ledarna för världens mest inflytelserika industriänder alla har tagit avstånd från protektionism efter finanskrisen, har pressen från industrin ökat.

I och med den ekonomiska nedgången i Europa och USA har rädslan ökat för kinesisk konkurrens och industrin kräver åtgärder mot vad som uppfattas som handelsmanipulation från Kinas sida.

EU har bland annat begränsat importen av kinesiskt stål och skor.

Parterna har nu 60 dagar på sig att försöka nå en gemensam lösning på handelstvisten om industriråvaror. Om det misslyckas kan en WTO-panel få avgöra ärendet.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se