EKOT HAR TRÄFFAT GÖMD HONDURASMINISTER

"Kuppmakarna är inkompetenta"

I Honduras har alla flygplatser stängts under 48 timmar och kuppregeringen verkar lätt desperat. Samtidigt finns hopp om att förhandlingar kan vara på gång. Vår korrespondent Lars Palmgren har fått en intervju med inrikesministern i Manuel Zelayas regering, som liksom alla andra ministrar, håller sig gömd.

– Om inte den här kuppen vore så tragisk, så skulle den helt enkelt bara vara löjlig, säger Victor Mesa, som är inrikesminister och välkänd akademiker och slår ut med händerna i en förtvivlad gest.

Victor Mesa menar att kuppmakarna har trasslat in sig så i sina egna lögner att allt de säger bara blir ytterligare en lögn för att skyla över de tidigare.

– Typiskt för deras inkompetens är det avskedsbrev som de påstår att Zelaya undertecknat, och som är daterat två dagar före kuppen. De glömde helt enkelt att ändra datum när de blev tvungna att skjuta upp kuppen efter att USA:s ambassadör vägrat att ge den sitt stöd.

Drivkraften bakom kuppen, säger Victor Mesa, det är den politiska elitens skräck inför möjligheten att den icke-bindande folkomröstning, eller snarare opinionsmätning, som Zelaya tänkte hålla, skulle lägga grund för ett nytt parti som skulle slå sönder det gamla tvåpartisystemet, som varit garantin för elitens privilegier.

– Och, säger Victor Mesa, den retorik de har visat upp visar att de fortfarande lever kvar i det kalla krigets grotta. De begriper helt enkelt inte att världen har förändrats.

Victor Mesa menar ändå att en förhandlingslösning måste rymma en viss generositet gentemot kuppmakarna.

– Det bästa vore kanske, säger Victor Mesa, att helt enkelt förlåta dem för deras idiotiska tilltag och att låta deras straff bli att utsättas för samhällets kollektiva åtlöje.

Lars Palmgren, Tegucigalpa 
lars.palmgren@sr.se