Enighet mellan Fatah och Hamas avlägsen

Förhandlingarna i Kairo mellan Fatah och Hamas skulle ha varit klara i dag, men har sedan tidigare skjutits fram till slutet av juli. Parterna kan inte enas i en rad i frågor, som till exempel erkännande av Israel och få palestinier tror att konflikten som delat dem i två läger, kommer att lösas.

I det högst belägna huset i byn, men nedanför den judiska bosättningen på kullens topp, bor Qatannas borgmästare Fuad Shamasneh

– De kommer aldrig att kunna enas, Hamas och Fatah har bekämpat varandra i flera år och splittringen kommer att bestå, säger han.

Borgmästaren härleder motsättningarna ända till Yassir Arafats tid, att han är pessimistisk liksom många andra palestinier enligt opinionsmätningar.

Sedan de blodiga inbördesstriderna för två sedan, har både grupperna fängslat varandras ledare och medlemmar. I fängelserna i Gaza sitter Fatahfolk, och på Västbanken Hamaspolitiker.

I förhandlingarna i Kairo har också gripandena och vem som ska ha kontroll över säkerhetsapparaten varit hittills olösta frågor.

Misstron är monumental och därmed kan inte heller palestinierna gemensamt förhandla med Israel, de kan inte förbereda för nya val och uppbyggnaden av Gaza stoppas.

Själv är han neutral i konflikten, säger han, men i en by där var och varannan familj har eller har haft någon som sitter i israeliskt fängelse, är han övertygad om att Hamas hade segrat stort om det varit val i dag.

Den Fatahstyrda palestinska myndigheten har samarbetat med israelisk militär och slagit till hårt mot allt motstånd. Hamas anklagade också häromdagen Fatah för att spionera för Israels räkning.

– Men vad som är allvarligast är ekonomin, säger borgmästaren. Den går utför på grund av israelernas säkerhetsmur och ingen gör något.

Kristian Åström, Jerusalem
kristian.astrom@sr.se