Politisk kamp om sjukförsäkring i USA

Ett intensivt politiskt spel om sjukförsäkringarna pågår i USA. Att ge de miljontals amerikaner som saknar sjukförsäkring någon form av skydd är president Barack Obamas främsta mål på hemmaplan. Men arbetet går trögt.

Sjukförsäkringen är sommarens stora fråga i USA. Medan lobbygrupper försöker påverka amerikanerna via tevereklam, så pågår nu ett intensivt förhandlingsarbete i kongressen för att få till stånd en lösning som både republikaner och demokrater kan ställa sig bakom.

President Barack Obama har gjort uppgiften att förse alla amerikaner med sjukförsäkring till sin högsta prioritet. Därmed står mycket på spel, inte bara för de runt 50 miljoner amerikaner som är oförsäkrade utan också för de privata försäkringsbolagen. Dessutom för Obama själv eftersom han lagt stor prestige i frågan.

Flera presidenter före honom har misslyckats med att reformera det kostsamma amerikanska sjukförsäkringssystemet. Så istället för att komma med ett eget förslag har Obama gett politikerna i kongressen i uppdrag att komma med lagförslag. Det är de förslagen som nu knådas och förhandlas, i stort sett dygnet runt.

I ett läge där allt fler amerikaner förlorar sina jobb och därmed sina sjukförsäkringar har frågan blivit extra akut.

En knäckfråga är hur reformen ska betalas. Den väntas kosta motsvarande 800 miljarder kronor under en tioårsperiod. En annan stridsfråga är om staten ska stå för delar av sjukförsäkringen, eller om den ska tas om hand av privata bolag.

Obama har satt som mål att frågan ska vara löst i år. Allt fler tvivlar på att han lyckas med det målet om det inte blir ett genombrott inom de närmaste veckorna.

Nina Benner, New York
nina.benner@sr.se