G8 beslutar om matstöd till fattiga

I italienska L'Aquila har företrädare för G8-länderna och 19 andra deltagande länder i dag fattat beslut om ett stödpaket på cirka 160 miljarder kronor till stöd för jordbruket i världens utvecklingsländer. Avsikten är att garantera matproduktionen i fattiga länder.

I ett uttalande från ledarna som har deltagit i toppmötet sägs att "det finns akut behov av handling för att befria mänskligheten från hunger och fattigdom".

Förutom G8-länderna deltog också ledare för afrikanska länder i mötet i L'Aquila.