Klart för ny stor gasledning till Europa

Gasledningen Nabucco ska leverera gas från området kring Kaspiska havet till den europeiska marknaden och den ska minska EU:s beroende av Ryssland på energiområdet. Avtalet undertecknades i dag i Turkiet.

Bakom projektet står Turkiet plus Österrike, Bulgarien, Rumänien och Ungern, länder som gasledningen ska passera genom. Att projektet kan genomföras stod slutligen klart först i fredags egentligen när Turkmenistan meddelade att man är beredd att koppla upp sig till pipelinen. Dessutom ska gasen komma från Azerbajdzjan. De båda  tidigare sovjetrepublikerna ligger på ömse sidor om Kaspiska havet.

Nabucco har diskuteras i många år men det stora problemet har varit var man ska hämta gasen ifrån och det är nog fel att säga att den frågan är hundraprocentigt löst. Dessutom finns det stora ekonomiska utmaningar då gasledningen kommer att kosta mer än motsvarande 80 miljarder svenska kronor. Projektet måste naturligtvis också miljöprövas. Trots det är det ett stort steg som tagits i och med att avtalet undertecknats.

Hela syftet med Nabucco är att minska Europas beroende av Ryssland när det gäller gas och Moskva och gasjätten Gazprom har gjort vad man kunnat för att motarbeta projektet. I gengäld har ledningen mycket starkt stöd från EU och USA. Europa får ungefär en fjärdedel av sitt gasbehov täckt av Ryssland. Nabucco motsvarar bara fem procent av den totala konsumtionen i EU så effekten när gasen släpps på blir ändå begränsad.

Turkmenistan har tidigare levererat nästan all sin naturgas till Ryssland men beslutet att bidra till Nabucco visar att man vill komma bort från det ensidiga beroendet. Turkmenistan levererar även gas till Iran och har också beslutat att öka den exporten.

Sten Sjöström, Moskva
sten.sjostrom@sr.se